Digitalni sadržaji iz fizike

Povratak Početna stranica
Komentari Facebook stranica
Uvodni pojmovi Međumarodni sustav jedinica Zapis broja Sigurne znamenke Dekadski prefiksi Mjerenje Mjerenje - zadatak
Vektori Zbrajanje vektora Oduzimanje vektora Rastavljanje vektora
Kinematika Osnovni pojmovi Položaj Pomak na pravcu Pomak u ravnini Interval i trenutak Položaj, pomak, brzina Brzina Akceleracija Zapis gibanja Jednoliko gibanje Jednoliko ubrzano gibanje Jednoliko usporeno gibanje Modeliranje gibanja Složena gibanja - hici
Dinamika Drugi Newtonov zakon Djelovanje sila na tijelo Kosina Slobodni pad Treći Newtonov zakon Očuvanje količine gibanja
Zadaci Sile Kružnica Test A Test B
Rad i energija Rad Očuvanje energije Zadatak
Termodinamika Unutarnja energija Promjena unutarnje energije prijelazom topline Promjena unutarnje energije radom Prvi zakon termodinamike Toplinski strojevi Drugi zakon termodinamike
Elektromagnetizam Strujni krug Vodič u magn. polju Induktivni otpor Kapacitivni otpor
Titranje i valovi Titranje Nastanak vala Interferencija valova Valovi-Lab
Optika Lom svjetlosti Odbijanje svjetlosti Jednadžba leće
Kvantna fizika Fotoefekt

Uvod

Digitalni nastavni sadržaji ne bi trebali biti samo klasični udžbenik ispisan na novom mediju, npr. u PDF obliku, iako i to ima nekih prednosti. Time ne dobivamo puno, nego upadamo u zamku, jer novi medij ne koristimo optimalno. Takav pristup učenike samo vodi kroz sadržaj, a njihova je aktivnost svedena samo na jednostavne upute: klikni na sličicu, poveznicu itd. Ovakav je pristup neefikasan i monoton. Nikako ne smijemo zaboraviti da nam tehnologija omogućava interaktivnost. Umjesto da učeniku ponudimo samostalno rješavanje zadataka, dajemo mu gotova rješenja, svodeći njegovu "aktivnost" na klikanje.

Pojedini autori misle da je izrada DNS-a namijenjena samo učenju na daljinu, pa ih ugrađuju u LMS. Ugradnja DNS u LMS ima svojih prednosti, ali treba ju koristiti odmjerenom, jer u našoj nastavi imamo posla s učenicima u razredu. Samostalno učenje putem LMS-a ostavljamo samo za domaće zadaće i za ponavljanje.

Ukoliko odlučimo izrađivati digitalne nastavne sadržaje, morali bismo koristiti sve mogućnosti koje nam IKT pruža, ili barem veći dio. Na DNS, koji imaju oblik uputa kada i na što kliknuti, treba što prije zaboraviti. DNS moraju biti interaktivni. Učeniku mora biti omogućeno mijenjanje ulaznih parametara, kako bi mogao pratiti i vidjeti njihov utjecaj na rezultate problema kojega rješava.

Tehnologije za izradu DNS

Zastarjele tehnologije (Flash i Javu) treba izbjegavati kada je to moguće. Prednost treba dati HTML5 standardu, kojega podržavaju gotovo svi preglednici. Nema ažuriranja, sigurnosnih zakrpa ili rušenja preglednika. Jedan od kreatora najljepših interaktivnih simulacija, University of Colorado Boulder, kroz svoj projekt PhET, sve više svojih besplatnih simulacija, napravljenih u Java i Flash tehnologiji, prevodi u HTML5. Postoji i alat za prijevod simulacija na druge jezike.

Alati za izradu digitalnih nastavnih sadržaja

Ako se odlučite za izradu DNS, prvo što trebate napraviti je izbor alata. Naravno, pretpostavka je da već znate što i kako želite izraditi. Na internetu postoji veliki broj komercijalnih i besplatnih alata. Teško je dati preporuku koji je alat najbolji, jer to ovisi o predmetu za koji pišete sadržaje, o načinu na koji to želite napraviti i ciljevima koje ste si postavili. Iako postoje univerzalni alati koje možete koristiti za sve predmete, takav izbor nije dobar, jer će svi DNS imati jednak predložak, pretvorit će se u šablonu, izgubit će se originalnost i kreativnost i postat će dosadni.

GeoGebra

Prednost treba dati besplatnim ili open source alatima, naravno, ukoliko oni za izabrano područje postoje. Izbor alata ovisi o konkretnim predmetima za koje želite pisati DNS. Alat kojega preporučam za matematiku i fiziku je GeoGebra. Osim u geometriji i algebri, program je primjenjiv i u drugim granama matematike kao što su aritmetika, analiza, numerička analiza, statistika, vjerojatnost, diskretna matematika, zatim u fizici, geografiji, kemiji i srodnim predmetima.

Alat je ne samo besplatan nego je i otvorenog koda. Preveden je i na hrvatski jezik, a možemo ga koristiti kao standardnu aplikaciju na računalu, ali i kao web aplikaciju koja se izvršava u pregledniku i nije potrebna nikakva instalacija. Napravljene uratke možemo besplatno smjestiti u oblak na servis Geogebra.

Apleti izrađeni GeoGebrom mogu se koristiti na računalima (PC, Tablet), na mobitelu, ali i na različitim operacijskim sustavima (Windows, Linux, Mac OS X). Nakon što uradak, dovršimo, možemo na pohraniti na Geogebra servis. Pomoću nekoliko linija koda, aplet možemo ugraditi u svoju HTML stranicu, Wordpress, LMS ili Google Sites. Aplet ima odličan prikaz u HTML5, pri čemu ne gubi na funkcionalnosti i kvaliteti. Ukoliko želimo, apletom možemo upravljati i pomoću JavaScripta.

Potrebni alati

Pri izradi ovih stranica koristio sam besplatne alate: