Sila teža i slobodni pad

Povratak Početna stranica Fizika - digitalni sadržaji
Komentari Facebook stranica
Slobodni pad Graf položaja Graf brzine

Slobodni pad - graf položaja

Aplet prikazuje slobodni pad tijela. Slobodni pad je gibanje prouzrokovano djelovanje zemljine sile teže. Cilj ovoga apleta je izučavanje tog gibanja. Naučit će te kako izgledaju grafovi položaja, brzine i akceleracije, te kojim se jednadžbama slobodni pad može opisati.

Kratke upute

Kliknite na dugme  >> , da biste dobili uputu što treba napraviti. Nakon što ste napravili ono što se od vas zahtijeva, ponovo kliknite na isto dugme, i tako do kraja. Ako postupak želite ponoviti, kliknite na ikonu Osvježi u gornjem desnom kutu grafičkog prozora a zatim na dugme  |<< .