Složena gibanja

Povratak Početna stranica Fizika - digitalni sadržaji
Komentari Facebook stranica

Složena gibanja - hici

Aplet vam omogućuje učenje ili ponavljanje znanja o kosom, horizontalnom, vertikalnom hicu prema gore i prema dolje, te o slobodnom padu.

Upravljanje animacijom

Pomoću klizača \(v_{0}\) možete mijenjati početnu brzinu. Pomoću miša možete mijenjati kut pod kojim izbacujemo tijelo tako da uhvatite i povlačite bijelu kružnicu pri vrhu vektora. Također pomoću miša mijenjate i visinu s koje je tijelo bačeno povlačenjem crvenog kruga pri dnu vektora. Ako želite prikazati putanju tijela, potvrdite u apletu okvir putanja

Pitanja i zadaci

Napomena
Na e-sferi Školske knjige na poveznicama:
Kosi hitac
Horizontalni hitac
možete pronaći više o kosom i horizontalnom hicu.