Rastavljanje sila na kosini

Povratak Početna stranica Fizika - digitalni sadržaji
Komentari Facebook stranica

Rastavljanje sila na kosini

Mali aplet pomaže vam naučiti kako na kosini rastaviti silu težu na dvije komponente, pri čemu silu trenja zanemarujemo:

Pomoću bijelo obojenih kružića možete mijenjati dimenzije kosine.
Klikom na kosinu i povlačenjem mijenjate njezin položaj.
Klikom na Naprijed idete na sljedeći korak prezentacije, a klikom na Nazad na prethodni korak.
Klikom na Početak idete na početak, dok klikom na Kraj idete na kraj prezentacije.
Pomoću crveno obojenog klizača možete mijenjati iznos sile teže.
Pomoću crveno obojenog kružića možete mijenjati hvatište sile teže.