Kinematika

Povratak Početna stranica Fizika - digitalni sadržaji
Komentari Facebook stranica

Pomak kod gibanja u ravnini

Ako se tijelo giba u ravnini, pomak određujemo kao razliku vektora položaja za konačnu i početnu točku.

Vektor pomaka (crvena boja) jednak je: $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OA}$

Nedeljko Begović, 16. siječnja 2013, Izrađeno GeoGebrom

Pomičite točke A i B da biste vidjeli kako se mijenja vektor pomaka.