Pomak - kviz

Povratak Početna stranica Fizika - digitalni sadržaji
Komentari Facebook stranica

Uvod

U ovom malom kvizu možete provjeriti kako ste usvojili pojam pomaka. Početni položaj tijela određen je plavom, a konačni crvenom točkom. Vektor pomaka možete prikazati ili isključiti pomoću potvrdnog okvira.

Kod gibanja po pravcu, iznos pomaka je jednak apsolutnoj vrijednosti razlike konačne i početne koordinate, orijentacija vektora pomaka je od početne ka konačnoj točki, a smjer je pravac po kojemu se tijelo giba. Kod upisa rezultata stavit ćemo predznak minus ako vektor pomaka ima orijentaciju suprotnu od osi x.

Nakon što ste odredili pomak, rezultat, s pripadajućom jedinicom, upišete u tekst okvir i kliknete na Prihvati. Za sljedeći zadatak kliknite na Novi zadatak. Ako želite završiti kviz, kliknite na Završi kviz. Tada dobijete i kratku statistiku koliko ste uspješno riješili kviz.

Upravljanje kvizom