Pomak, put, brzina

Povratak Početna stranica Fizika - digitalni sadržaji
Komentari Facebook stranica

Osnovna zadaća kinematike

U kinematici gibanja samo opisujemo, no ne dajemo odgovor na pitanje što je uzrok gibanja. To je zadaća dinamike.

Da bismo neko gibanje mogli opisati, moramo moći:

Ukoliko u svakom trenutku poznajemo položaj, brzinu i akceleraciju tijela, možemo reći da smo gibanje potpuno opisali.

Do podataka o položaju tijela u pojedinim trenucima dolazimo mjerenjem.

Položaj, pomak, put i srednja brzina

Aplet prikazuje gibanje dječjeg automobila.: