Kinematika

Povratak Početna stranica Fizika - digitalni sadržaji
Komentari Facebook stranica

Položaj

Položaj tijela u nekom trenutku jednak je udaljenosti tijela koje se giba od referentne točke. Položaj najčešće označavamo s x. Ako se tijelo giba po horizontalnom, odnosno vertikalnom pravcu, položaj tijela jednak je x, odnosno y koordinati. Zato položaj može biti pozitivan ili negativan. Ako se tijelo nalazi u ishodištu, onda mu je položaj jednak nuli: x = 0.

Preciznije rečeno, položaj materijalne točke određen je vektorom položaja, koji spaja ishodište i materijalnu točku. Taj vektor nazivamo radijus vektorom.

Uhvatite crveno obojanu točku kako biste mogli mijenjati njezin položaj. Možete uključiti i isključiti prikaz vektora položaja.

Nedeljko Begović, 16. siječnja 2013, Izrađeno GeoGebrom

Ako se materijalna točka giba u ravnini, onda je njezin položaj određen komponentama radijus vektora, odnosno koordinatama krajnje točke, npr. A = (2.5, 1.5). Te su koordinate navedene u zagradi.

Uhvatite crveno obojanu točku A i pomičite ju. Promatrajte kako se mijenja njezin položaj. Možete uključiti i isključiti prikaz vektora položaja.

Nedeljko Begović, 16. siječnja 2013, Izrađeno GeoGebrom