Jednoliko gibanje po pravcu

Povratak Početna stranica Fizika - digitalni sadržaji
Komentari Facebook stranica

Uvod

Pomoću ovoga apleta moći ćete ponoviti osnovne činjenice o jednolikom gibanju po pravcu.

Upravljanje animacijom

Kako upravljati animacijom?

Upute za rad

Pročitajte kratke upute kako biste naučili služiti se animacijom:

Zadaci:

Napomena:
Novije sadržaje i više zadataka možete pronaći na e-sferi Školske knjige na poveznici:
Jednoliko pravocrtno gibanje