Primjer elektromagnetske indukcije

Povratak Početna stranica Fizika - digitalni sadržaji
Komentari Facebook stranica

Opis apleta

Pravokutni okvir od bakrene žice jednoliko se giba i prolazi kroz homogeno magnetsko polje \(\vec{B}\), koje je okomito na ravninu crtanja i ima smjer iz nje. Linije sile magnetskog polja označene su tamno zelenim točkama. Duljine stranica pravokutnog okvira su 40 cm i 30 cm.

Aplet prikazuje kako se mijenja magnetski tok kroz površinu okvira u ovisnosti o vremenu, odnosno, kako se mijenja inducirani napon.

Rad s apletom

Upute, pitanja i zadaci