Kinematika

Povratak Početna stranica Fizika - digitalni sadržaji
Komentari Facebook stranica

Osnovna zadaća kinematike

U kinematici gibanja samo opisujemo, no ne dajemo odgovor na pitanje što je uzrok toga gibanja. To je zadaća dinamike.

Da bismo neko gibanje mogli opisati, moramo moći:

Ukoliko u svakom trenutku poznajemo položaj, brzinu i akceleraciju tijela, možemo reći da smo gibanje potpuno opisali.

Mehaničko gibanje, referentna točka, referentni sustav, staza i put

Mehaničko gibanje je promjena položaja tijela u odnosu na neko drugo tijelo ili točku. Tijelo ili točku u odnosu na koju promatramo promjenu položaja (gibanje) nazivamo referentnim tijelom ili referentnom točkom. Sustav kojemu je referenta točka ishodište nazivamo referentnim sustavom.

Kako bismo jednostavnije istražili zakonitosti gibanja realnih tijela, izgraditi ćemo model materijalne točke. U tom modelu zanemarujemo konkretni oblik tijela i u mislima ga svodimo na točku. Toj točki pripisujemo masu tijela od kojega je ona nastala.

Staza ili putanja je krivulja (ili pravac) po kojoj se materijalna točka giba. Često kažemo da je to "trag" kojega materijalna točka ostavi pri gibanju.

Put, kojega označavamo sa s, je duljina staze ili dijela staze.

U sljedećem apletu možete vidjeti nekoliko različitih staza i koliki put odgovara svakoj stazi.

Nedeljko Begović, 16. siječnja 2013, Izrađeno GeoGebrom