Drugi zakon termodinamike

Povratak Početna stranica Fizika - digitalni sadržaji
Komentari Facebook stranica

Na e-sferi Školske knjige dostupni su digitalni sadržaji o konvergentnim (sabirnim) i divergentnim (rastresnim) lećama.

Sabirne i rastresne leće