Jednadžba tanke leće

Povratak Početna stranica Digitalni sadržaji
Komentari Facebook stranica

Jednadžba leće

Jednadžba leće povezuje udaljenost predmeta, a, udaljenost slike, b i žarišnu udaljenost, f. Ove se udaljenosti mjere u odnosu na tjeme leće, koje je smješteno u tjemenu leće.

$$\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=\frac{1}{f}$$

Ova jednadžba vrijedi i za konvergentne i za divergentne leće. Za konvergentne leće žarišna je udaljenost pozitivna, a za divergentne je negativna.

Udaljenosti a i b su pozitivne za realne predmete i slike, a negativne za virtualne predmete i slike.

Linearno povećanje leće definiramo kao omjer visine slike i visine predmeta:

$$m=\frac{h'}{h}$$

Povećanje možemo izraziti i preko udaljenosti predmeta i slike kao:

$$m=-\frac{b}{a}$$

Pomoću sljedećeg appleta možete vidjeti kako funkcionira jednadžba leće.