Treći Newtonov zakon

Povratak Početna stranica Fizika - digitalni sadržaji
Komentari Facebook stranica

Aplet - treći Newtonov zakon

Aplet prikazuje zakon akcije i reakcije. Dva dječaka, A i B, povlače uže. Zbog toga na svakog djeluje sila, no, oni se ne pomiču zbog sile trenja između cipela i podloge.

Kliknite na dugme  >> , da biste dobili uputu što treba napraviti. Nakon što ste napravili ono što se od vas zahtijeva, ponovo kliknite na isto dugme, i tako do kraja. Klikom na dugme  <<  možete se vratiti unatrag. Ako postupak želite ponoviti, kliknite na  |<< .