Pogreške pri mjerenju - zadatak

Povratak Početna stranica Digitalni sadržaji
Komentari Facebook stranica

Mjerenje produljenja opruge

Pomoću ovog apleta odredit ćete produljenje opruge. Izvršit ćete pet mjerenja i dobivene rezultate mjerenja obraditi.

Kliknite na dugme  >> , da biste dobili uputu što treba napraviti. Nakon što ste napravili ono što se od vas zahtijeva, ponovo kliknite na isto dugme, i tako do kraja. Klikom na dugme  <<  možete se vratiti unatrag. Ako postupak želite ponoviti, kliknite na  |<< .Ukoliko vam je potrebna pomoć, pogledajte ovaj kratki video: