Kinematika

Povratak Početna stranica Fizika - digitalni sadržaji
Komentari Facebook stranica

Srednja i trenutačna akceleracija

Koristeći ovaj aplet lakše ćete shvatiti pojmove srednja i trenutačna akceleracija.

Kliknite na dugme   >   kako biste dobili uputu što treba napraviti. Nakon što ste napravili ono što se od vas zahtijeva, ponovno kliknite na isto dugme, i tako do kraja. Klikom na dugme   <   možete se vratiti unatrag.

U apletu je zadan graf brzine za neko nejednoliko gibanje. Dvije točke na osi t označavaju dva trenutka. Te trenutke možete mijenjati.

Kada unosite jedinicu za akceleraciju u okvir za odgovor, umjesto m/s2 upišite m/s2.

Nedeljko Begović, 10. ožujka 2013, Izrađeno GeoGebrom