Pojam rada

Povratak Početna stranica Fizika - digitalni sadržaji
Komentari Facebook stranica

Energija i rad

Pojave u prirodi (poput gravitacija, elektromagnetizam, procesi unutar jezgre atoma itd.) moguće je opisati točnim zakonima. Za sve te pojave vrijede neka opća načela. Jedno od tih općih načela je i načelo (zakon) očuvanja. Načelo očuvanja vrijedi za za količinu gibanja, energiju, električni naboj itd.

Bilo koji zakon očuvanja možemo jednostavno opisati:

Fizičke veličine koje su očuvane moguće je u nekom trenutku izračunati ili odrediti mjerenjem i te će veličina u svakom sljedećem trenutku imati isti iznos. Pritom nije važno kakvi su se procesi s tom veličinom u međuvremenu događali.

Energija

Koncept energije je jedan od najvažnijih koncepata u fizici. Iako je energiju teško definirati, u fizici ju uspješno koristimo za rješavanje različitih problema.
Svako tijelo ima neki oblik ili vrstu energije.
Postoje različite vrste i oblici energije: kemijska energija, energija vjetra, vode, plime i oseke, geotermalna energija (toplinska energija u unutrašnjosti Zemlje), energija Sunca itd.
U mehanici energija postoji u dva oblika, kao kinetička i kao potencijalna energija.
Energiju karakteriziraju pretvorbe iz jednog oblika u drugi.

Da bismo koncept energije mogli koristiti, moramo znati primijeniti sljedeće činjenice:

Rad kao promjena energije

Prijelaz energije s jednog tijela ili sustava tijela na drugo tijelo ili sustav, kvantitativno iskazujemo pomoću rada. Ako neko tijelo ima energiju, ono može izvršiti rad.
Rad definiramo kao promjenu energije, pa kažemo da je rad energija u prijelazu.
Općenito, rad kojega izvrši jedno tijelo djelujući na drugo, možemo prikazati kao promjenu energije tog drugog tijela: \[W=E_{2}−E_{1}.\]

Znak za rad je \(W\), dok je jedinica za rad i energiju džul. Znak za džul je \(\textrm{J}\).

Pozitivan i negativan rad

Pokazali smo da se rad koji je na nekom tijelu ili sustavu izvršen, može prikazati kao: \[W=E_{2}-E_{1}\]

U kakvom odnosu mogu biti te energije? Moguća su tri slučaja:

Predznak rada možemo odreti i pomoću orijentacija sile koja na tijelo djeluje i njegove brzine:

Aplet

Trenje između kutije i podloge je zanemareno pa se kutija se giba jednolikom brzinom.


Pokrenite simulaciju.
Koliki je rad izvršio dječak?

\(W=\)       

Poveznice

Pročitajte digitalne sadržaje o radu, snazi i energiji na poveznicama: