Kinematika

Povratak Početna stranica Fizika - digitalni sadržaji
Komentari Facebook stranica

Srednja i trenutačna brzina

Srednju brzinu pomoću pomaka definirali smo kao: \[\vec{v}=\frac{\Delta \vec{x}}{\Delta t}\] U prethodnim primjerima vidjeli smo da se srednja brzina mijenja ovisno o odabranom intervalu vremena. Sada želimo saznati kako se određuje brzina ako interval vremena postaje manji. Za vrlo mali interval vremena, srednja brzina prelazi u trenutačnu brzinu, koju možemo odrediti u bilo kojem trenutku.
Ponekad kažemo da je trenutačna brzina jednaka srednjoj brzini u neizmjerno malom intervalu vremena. Međutim, interval vremena ne mora biti neizmjerno malen. Dovoljno je odabrati takav interval vremena u kojemu se srednja brzina promijeni za malen iznos.
Iznos trenutačne brzine pomoću pomaka ili puta možemo prikazati jendakim izrazima kao i srednje brzine, ali uz uvjet da je interval vremena dovoljno malen: \[v=\frac{\Delta x}{\Delta t}\] odnosno \[v=\frac{\Delta s}{\Delta t}\] Trenutačnu brzinu nazivat ćemo brzinom, a srednju brzinu, srednjom brzinom.