Tablični i grafički opis gibanja

Povratak Početna stranica Fizika - digitalni sadržaji
Komentari Facebook stranica

Osnovna zadaća kinematike

Položaj tijela koje se giba tijekom vremena možemo prikazati:

U slučajevima kada funkcija položaja nije tako složena, najčešće se služimo algebarskim zapisom, međutim, grafički je prikaz lagan i zbog toga preporučljiv.

Aplet

Aplet prikazuje gibanje dječjeg automobila.

Pokrenimo automobil par puta i promatrajmo njegovo gibanje. Za početak pokušajte opisati gibanje automobila. Nemojte još klikati po potvrdnim okvirima i komandnim dugmadima, osim onih za upravljanje animacijom.

U gornjem lijevom kutu prozora u kojemu se nalazi automobil, crveno obojenim znamenkama označeno je proteklo vrijeme.

Cilj nam je mjeriti položaj automobila u vremenskim intervalima od 2, 1, 0.5, 0.25 i 0.125 sekundi. Potvrdni okviri omogućavaju nam odrediti koji ćemo interval vremena izabrati, tako da potvrdimo odgovarajući okvir.

Pokrenimo animaciju i pustimo da automobil ode do kraja. Tada postanu vidljive sljedeći objekti:

Komandno dugme Pokaži služi za prikaz položaja automobila u pojedinim trenucima, a potvrdni okviri za prikaz pojedinih grafova. Potvrdne okvire nemojte još dirati, nego kliknite na dugme Pokaži. Na grafu se iscrtaju točke koje odgovaraju položaju automobila tijekom vremena i postanu vidljiva dva nova komandna dugmeta:

Klikom na dugme Spoji točke povezat ćete točke ravnim crtama a klikom na dugme Izbriši točke, izbrisat ćete graf. Kliknite na dugme Izbriši točke i vratite automobil u početni položaj.

Rad s apletom

  1. Vratite automobil u početni položaj.
  2. Za intervale vremena nakon kojih ćete "mjeriti" položaj automobila izaberite Δ t = 2 s.
  3. Pokrenite animaciju. Kliknite na dugme Pokaži točke kako biste vidjeli položaj automobila u navedenim vremenima.
  4. Pretpostavimo da se između pojedinih trenutaka položaj mijenjao jednoliko. Kliknite na dugme Spoji točke.
  5. Ovo je dosta grub grafikon položaja. Kako biste vidjeli razliku između ovako dobivenog i stvarnog grafa, klinite na potvrdni okvir x - t graf. Uočite razliku.
  6. Isključite potvrdni okvir x - t graf, kliknite na dugme Izbriši točke, te vratite automobil u početni položaj.
  7. Ponovite postupak tako da redom birate i ostale intervale vremena.

Nedeljko Begović, Izrađeno GeoGebrom

Zadatak

Kakva je razlika između x - t grafa dobijenog "eksperimentalno" i stvarnog grafa u ovisnosti o intervalu vremena Δt?

Odgovor:

Grafovi brzine i akceleracije.

Pokrenite automobil i sačekajte da se zaustavi. Kliknite na potvrdni okvir v - t graf i dobili ste grafikon brzine za ovo gibanje. Isključite potvrdni okvir.

Kliknite na potvrdni okvir a - t graf i dobili ste grafikon akceleracije za ovo gibanje.