Osnovni zakon dinamike

Povratak Početna stranica Fizika - digitalni sadržaji
Drugi zakon m = konst F = konst Zaključak
Komentari Facebook stranica

Drugi Newtonov zakon

U dinamici dajemo odgovor na pitanje što je uzrok nekog gibanja, ili, u kojem će se slučaju neko tijelo gibati jednoliko ubrzano, nejednoliko, ...

Da bismo nekom tijelu promijenili stanje gibanja, moramo na njega djelovati silom (oznaka F). Sila je veličina kojom iskazujemo jakost međusobnog djelovanja dva tijela.

Kako će se gibati tijelo na koje djeluje sila? Razmotrit ćemo dva slučaja:

Pomoći će nam aplet. Nakon što izvršimo i obradimo mjerenja, moći ćemo dati odgovor na pitanje: Kako ovisi akceleracija tijela o sili koja na njega djeluje i njegovoj masi.