Kinematika

Povratak Početna stranica Fizika - digitalni sadržaji
Komentari Facebook stranica

Interval vremena i trenutak

Graf koji prikazuje položaj tijela koje se giba u ovisnosti o vremenu zovemo graf položaja ili \(x,t\) graf.

Nedeljko Begović, 16. siječnja 2013, Izrađeno GeoGebrom

Na osi \(t\) unosimo vrijeme. Točke na toj osi označuju pojedine vremenske trenutke.

Razlika između dva trenutka je interval vremena i u apletu je označena crvenom bojom na osi \(t\): \(\Delta t=t_{2}-t_{1}\)

Pomoću ovog apleta moguće je odrediti i pomak tijela. Ako s \(x_{1}\) označimo položaj u trenutku \(t_{1}\), a s \(x_{2}\) položaj u trenutku \(t_{2}\), tada je pomak \(\Delta x=x_{2}-x_{1}\). Pomak je također označen crvenom bojom, ali na ordinati. Crveno označene točke na osi \(t\) (vremenski trenuci) možete pomicati i tako mijenjati interval vremena između njih, a također možete vidjeti kako se mijenja i pripadni pomak.