Određivanje brzine iz x - t grafikona

Povratak Početna stranica Fizika - digitalni sadržaji
Komentari Facebook stranica

Kviz

Za pokretanje kviza kliknite na dugme Novi kviz.

U donjem desnom kutu grafa imate dva dugmeta. Jedno je za pomicanje grafa prema gore, a drugo prema dolje.

Brzinu izračunate kao nagib pravca u x - t grafikonu. Rezultat upišite u tekst okvir i pritisnite Enter.

Nakon toga kliknite na dugme Novi zadatak.

Ako vam je potrebna pomoć, kliknite na dugme >. Pomoć vas vodi postupno kroz sve korake potrebne za točno rješenje. Za svaki novi korak kliknite na dugme >. Na prethodne korake vraćate se tako da kolinete na dugme <. Kada ste završili, kliknite na dugme |< i upišite odgovor u tekst okvir.

Nedeljko Begović, Izrađeno GeoGebrom