Rastavljanje vektora

Povratak Početna stranica Fizika - digitalni sadržaji
Komentari Facebook stranica

Rastavljanje vektora na komponente

Mali aplet pomaže vam naučiti kako rastavljati vektore na komponente. Klikom na komandne gumbe možete proći kroz dvanaest jednostavnih koraka.

Klikom na vektor i povlačenjem možete mijenjati njegov položaj. Ako kliknete na potvrdni okvir Pokaži točke, pomoću prikazanih točaka možete mijenjati smjerove komponenti vektora.


Nedeljko Begović, 17. prosinca 2013., Izrađeno GeoGebrom