Kinematika

Povratak Početna stranica Fizika - digitalni sadržaji
Komentari Facebook stranica

Pomak kod gibanja po pravcu

Promjenu položaja tijela nazivamo pomak.

Pomak je vektorska veličina.

Ako se tijelo giba po pravcu, pomak najčešće označavamo s Δx. Označimo li s xA položaj tijela u početnom trenutku a s xB u konačnom trenutku, tada je iznos vektora pomaka jednak apsolutnoj vrijednosti: Δx = |xB - xA|.

Ako je xA < xB, ispred pomaka dogovorno ćemo staviti predznak minus.

Smjer pomaka je pravac po kojemu se tijelo giba, a orijentacija mu je od početne prema konačnoj točki.

Nedeljko Begović, 16. siječnja 2013, Izrađeno GeoGebrom