Valovi - virtualni pokusi

Povratak Početna stranica Fizika - digitalni sadržaji
Komentari Facebook stranica

Valovi na užetu

Ovo je prevedena simulacija sa PhET Interactive Simulations.

Valove možete pobuditi ručno ili automatski. Kraj užeta na kojemu se val reflektira može biti učvršćen, slobodan ili ga nema.

Pokrenite animaciju i mijenjajte amplitudu, frekvenciju, napetost užeta i prigušenje pa promatrajte što se s valom događa.