Fizika na državnoj maturi

Povratak Početna stranica
Komentari Facebook stranica
Dokumenti Ispitni katalog Knjižica formula
Ispiti Upute 2014. - 2015. (ljeto) 2013. - 2014. (jesen) 2013. - 2014. (ljeto) 2012. - 2013. (jesen) 2012. - 2013. (ljeto) 2010. - 2011. (ljeto)
Mat-eksp znanja Obrazovni ishodi Pregled teorije Zadaci
Mehanika
Kinematika Obrazovni ishodi Pregled teorije Zadaci
Dinamika Obrazovni ishodi Zadaci
Kružno gibanje Obrazovni ishodi Zadaci
Zakoni očuvanja Obrazovni ishodi Zadaci
Složena gibanja Obrazovni ishodi Zadaci
Gravitacija Obrazovni ishodi Zadaci
Mehanika fluida Obrazovni ishodi Zadaci
Termodinamika
Mol. kin. teorija Obrazovni ishodi Pregled teorije Zadaci
Plinski zakoni Obrazovni ishodi Pregled teorije Zadaci
Količina topline Obrazovni ishodi Pregled teorije Zadaci
Zakoni td Obrazovni ishodi Pregled teorije Zadaci
Elektromagnetizam
Elektrostatika Obrazovni ishodi Zadaci
Krugovi struje Obrazovni ishodi Zadaci
EM pojave Obrazovni ishodi Pregled teorije Zadaci
Titranje i valovi
Titranje i valovi Obrazovni ishodi Zadaci
Optika Obrazovni ishodi Pregled teorije Zadaci
Moderna fizika
Relativnost Obrazovni ishodi Pregled teorije Zadaci
Kvantna fizika Obrazovni ishodi Pregled teorije Zadaci
Nuklearna fizika Obrazovni ishodi Pregled teorije Zadaci

Preporuke za rad

Osnovni dokument za pripremu ispita je ispitni katalog. Savjetujem vam da ga dobro proučite, jer se na ispitu mogu pojaviti samo zadaci iz područja koja su u njemu navedena.

Uz svaku cjelinu na raspolaganju su vam:

  1. Obrazovne ishode
  2. Pregled teorije
  3. Zadatke

Obrazovni ishodi su konkretni opisi onoga što morate znati, razumjeti i moći učiniti kako biste postigli uspjeh na ispitu. Zbog toga vam savjetujem da prije rješavanja zadataka dobro proučite obrazovne ishode koji se odnose na određeno područje ispitivanja.

Pregled teorije omogućava vam da se brzo podsjetite, odnosno ponovite, najvažnije od onoga što ste naučili u srednjoj školi. Knjižica formula pruža vam pomoć na ispitu, ali, ona nije dovoljna da biste uspješno položili ispit. Zbog toga vam savjetujem da prije rješavanja zadataka proučite i pregled teorije.

Zadaci koji su vam ponuđeni za rješavanje bili su korišteni na dosadašnjim nacionalnim ispitima, oglednom ispitu, probnoj maturi, te u oba roka na dosadašnjim državnim maturama.

Zadatak prvo riješite, odaberite ili upišite odgovor, pa onda kliknite na dugme Provjeri. Ako ste zadatak riješili točno, prijeđite na sljedeći.

Ukoliko rješenje nije točno, kliknite na dugme Pomoć. Tu će te dobiti kratke upute ili pitanja. Pokušajte na njih odgovoriti. To bi vam trebalo biti dovoljno da zadatak riješite.

Ako zadatak ipak ne uspijete riješiti, kliknite na dugme Rješenje. Sada možete vidjeti kompletno rješenje zadatka. Jako je važno da ovo dugme koristite samo u krajnjem slučaju! Samo tako će te se moći kvalitetno pripremiti za ispit državne mature iz Fizike! Prerano korištenje ovog dugmeta dugoročno će vam štetiti, jer će vas voditi ka stvaranju šablone, a navikavanje na naučena rješenja će vam štetiti kada naiđete na samo malo drugačiji zadatak!

Za vrijeme rješavanja ovih zadataka možete koristiti knjižicu sa formulama, koju je najbolje otvoriti u posebnoj kartici. Također možete koristiti i kalkulator.

U nekim se zadacima na državnoj maturi traži i postupak, pa vam savjetujem da zadatke rješavate na papiru. Kada dođete do rezultata, upišite ga u okvir za odgovor i onda kliknite na dugme Provjeri.

Prilikom zapisivanja rezultata ne zaboravite navesti odgovarajuću mjernu jedinicu! Ako je rezultat decimalni broj, koristite decimalnu točku, a ne decimalni zarez.

Ako jedince sadrže eksponent, eksponent napišite pored jedinice. Npr. jedinicu za akceleraciju \(m/s^2\) zapišite kao m/s2, jedinicu za gustoću \(kg/m^3\) zapišite kao kg/m3 itd.

U nekim zadacima je na kraju polja za unos već upisana jedinica. U tome slučaju upišite samo broj.

Znanstveni zapis broja: prvo napišemo broj između 1 i 10 i zatim ga pomnožimo sa pripadnom potencijom baze 10, npr. $9.1\cdot 10^{-31}$. Taj ćemo odgovor zapisivati kao: 9.1E-31.

Ispit

Ispit iz Fizike traje 180 minuta i sastoji se iz dva dijela:

Na ispitu je dopuštena uporaba kalkulatora propisanih karakteristika.

Na ispitu možete koristiti i knjižicu s formulama, koja je sastavni dio ispitnog materijala.