Fizika na državnoj maturi

Povratak Početna stranica
Komentari Facebook stranica
Dokumenti Ispitni katalog Knjižica formula
Ispiti Upute 2014. - 2015. (ljeto) 2013. - 2014. (jesen) 2013. - 2014. (ljeto) 2012. - 2013. (jesen) 2012. - 2013. (ljeto) 2010. - 2011. (ljeto)
Mehanika
Gibanje-pravac Obrazovni ishodi Pregled teorije Zadaci
Dinamika Obrazovni ishodi Pregled teorije Zadaci
Energija Obrazovni ishodi Pregled teorije Zadaci
Kružno gibanje Obrazovni ishodi Pregled teorije Zadaci
Gravitacija Obrazovni ishodi Pregled teorije Zadaci
Statika fluida Obrazovni ishodi Pregled teorije
Dinamika fluida Obrazovni ishodi Pregled teorije
Termodinamika
Čest. građa tvari Obrazovni ishodi Pregled teorije Zadaci
Plinski zakoni Obrazovni ishodi Pregled teorije Zadaci
Termod. sustav Obrazovni ishodi Pregled teorije Zadaci
Elektromagnetizam
Elektrostatika Obrazovni ishodi Pregled teorije Zadaci
Električno polje Obrazovni ishodi Pregled teorije
Električna struja Obrazovni ishodi Pregled teorije Zadaci
Magnetsko polje Obrazovni ishodi Pregled teorije
Magn. djelovanje Obrazovni ishodi Pregled teorije
EM indukcija Obrazovni ishodi Pregled teorije
Titranje i valovi
Titranje Obrazovni ishodi Pregled teorije
Valovi Obrazovni ishodi Pregled teorije
Valovi zvuka Obrazovni ishodi Pregled teorije Zadaci
EM valovi Obrazovni ishodi Pregled teorije
Optika
Geom. optika Obrazovni ishodi Pregled teorije
Valna optika Obrazovni ishodi Pregled teorije Zadaci
Moderna fizika
Valovi i čestce Obrazovni ishodi Pregled teorije
Model atoma Obrazovni ishodi Pregled teorije Zadaci
Jezgra atoma Obrazovni ishodi Pregled teorije
Radioaktivnost Obrazovni ishodi Pregled teorije Zadaci
Relativnost Obrazovni ishodi Pregled teorije Zadaci
Svemir Obrazovni ishodi Pregled teorije
Mat-eksp znanja Obrazovni ishodi Međunarodni sustav jedinica Znanstveni zapis Pouzdane znamenke Dekadski prefiksi Mjerenje Zadaci

Preporuke za rad

Osnovni dokument za pripremu ispita je ispitni katalog. Savjetujem vam da ga dobro proučite, jer se na ispitu mogu pojaviti samo zadaci iz područja koja su u njemu navedena.

Uz svaku cjelinu na raspolaganju su vam:

  1. Obrazovne ishode
  2. Pregled teorije
  3. Zadatke

Obrazovni ishodi su konkretni opisi onoga što morate znati, razumjeti i moći učiniti kako biste postigli uspjeh na ispitu. Zbog toga vam savjetujem da prije rješavanja zadataka dobro proučite obrazovne ishode koji se odnose na određeno područje ispitivanja.

Pregled teorije omogućava vam da se brzo podsjetite, odnosno ponovite, najvažnije od onoga što ste naučili u srednjoj školi. Knjižica formula pruža vam pomoć na ispitu, ali, ona nije dovoljna da biste uspješno položili ispit. Zbog toga vam savjetujem da prije rješavanja zadataka proučite i pregled teorije.

Zadaci koji su vam ponuđeni za rješavanje bili su korišteni na dosadašnjim nacionalnim ispitima, oglednom ispitu, probnoj maturi, te u oba roka na dosadašnjim državnim maturama.

Zadatak prvo riješite, odaberite ili upišite odgovor, pa onda kliknite na dugme Provjeri. Ako ste zadatak riješili točno, prijeđite na sljedeći.

Ukoliko rješenje nije točno, kliknite na dugme Pomoć. Tu će te dobiti kratke upute ili pitanja. Pokušajte na njih odgovoriti. To bi vam trebalo biti dovoljno da zadatak riješite.

Ako zadatak ipak ne uspijete riješiti, kliknite na dugme Rješenje. Sada možete vidjeti kompletno rješenje zadatka. Jako je važno da ovo dugme koristite samo u krajnjem slučaju! Samo tako će te se moći kvalitetno pripremiti za ispit državne mature iz Fizike! Prerano korištenje ovog dugmeta dugoročno će vam štetiti, jer će vas voditi ka stvaranju šablone, a navikavanje na naučena rješenja će vam štetiti kada naiđete na samo malo drugačiji zadatak!

Za vrijeme rješavanja ovih zadataka možete koristiti knjižicu sa formulama, koju je najbolje otvoriti u posebnoj kartici. Također možete koristiti i kalkulator.

U nekim se zadacima na državnoj maturi traži i postupak, pa vam savjetujem da zadatke rješavate na papiru. Kada dođete do rezultata, upišite ga u okvir za odgovor i onda kliknite na dugme Provjeri.

Prilikom zapisivanja rezultata ne zaboravite navesti odgovarajuću mjernu jedinicu! Ako je rezultat decimalni broj, koristite decimalnu točku, a ne decimalni zarez.

Ako jedince sadrže eksponent, eksponent napišite pored jedinice. Npr. jedinicu za akceleraciju \(m/s^2\) zapišite kao m/s2, jedinicu za gustoću \(kg/m^3\) zapišite kao kg/m3 itd.

U nekim zadacima je na kraju polja za unos već upisana jedinica. U tome slučaju upišite samo broj.

Znanstveni zapis broja: prvo napišemo broj između 1 i 10 i zatim ga pomnožimo sa pripadnom potencijom baze 10, npr. $9.1\cdot 10^{-31}$. Taj ćemo odgovor zapisivati kao: 9.1E-31.

Ispit

Ispit iz Fizike traje 180 minuta i sastoji se iz dva dijela:

Na ispitu je dopuštena uporaba kalkulatora propisanih karakteristika.

Na ispitu možete koristiti i knjižicu s formulama, koja je sastavni dio ispitnog materijala.