Radioaktivnost i ionizirajuće zračenje

Povratak Početna stranica Fizika - državna matura
Komentari Facebook stranica

Obrazovni ishodi

FIZ SŠ B.4.6., FIZ SŠ D.4.6. Analizira radioaktivne raspade i opisuje učinke ionizirajućega zračenja na žive organizme