Molekularno kinetička teorija i zakoni idealnog plina

Povratak Početna stranica Fizika - državna matura
Komentari Facebook stranica

Obrazovni ishodi

FIZ SŠ D.2. 3. Analizira i primjenjuje zakone idealnoga plina i molekulsko-kinetički model plina