Elektromagnetizam

Povratak Početna stranica Fizika - državna matura
Komentari Facebook stranica

Osnovna svojstva magneta

Magneti imaju dva pola: sjeverni (N) i južni (S). Istoimeni se polovi odbijaju, a raznoimeni se privlače. Pogledajte animaciju.

Magneti uvijek imaju dva pola. Kada bismo jedan magnet razrezali, ne bismo dobili magnete koji imaju jedan pol, nego opet prave magnete sa dva pola. Magnete koji bi imali samo jedan pol nazivamo magnetskim monopolima.

Magnetski monopoli ne postoje. Postoje samo magnetski dipoli, tj. magneti sa dva pola.

Magnetsko polje

Prostor u okolini magneta u kojemu djeluju magnetske sile nazivamo magnetskim poljem. Magnetsko polje označavamo slovom B i mjerimo ga u jedinicama tesla, oznaka je T.

Magnetsko polje često prikazujemo linijama sile ili magnetskim silnicama. Magnetske silnice stvarno ne postoje, nego su to zamišljene linije. One nemaju početka niti kraja, nego se zatvaraju same u sebe, odnosno, magnetske silnice su zatvorene linije. To je posljedica činjenice da magnetski monopoli, koji bi imali ulogu izvora magnetskih silnica, ne postoje. (Prisjetite se analogije sa linijama sile električnog polja.) Na slici je prikazano kako izgledaju magnetske silnice ravnog magneta.

Na slici izgleda da linije sile imaju početak u sjevernom polu, a završetak u južnom polu magneta. Međutim, to je samo privid, jer magnetske silnice prolaze i kroz magnet, pa se ipak zatvaraju same u sebe.

Magnetsko polje Zemlje

Budući da se magnetska igla uvijek postavlja u smjeru sjever - jug, zaključujemo da se Zemlja ponaša kao jedan veliki magnet. Međutim, geografski i magnetski polovi Zemlje se ne poklapaju. U blizini sjevernog geografskog pola Zemlje nalazi se južni magnetski pol Zemlje i obrnuto.