Dinamika - Newtonovi zakoni gibanja

Povratak Početna stranica Fizika - državna matura
Komentari Facebook stranica

Newtonovi zakoni

Na e-sferi Školske knjige možete koristiti digitalne sadržaje:

Prvi Newtonov zakon-zakon inercije

Drugi Newtonov zakon-temeljni zakon gibanja

Treći Newtonov zakon-zakon akcije i reakcije