Međunarodni sustav jedinica

Povratak Početna stranica Fizika - državna matura
Komentari Facebook stranica

Fizikalne veličine i njihove jedinice

U fizici postoje osnovne i izvedene veličine.

Neke od osnovnih veličina su:

Izvedene veličine izvodimo iz osnovnih:

Mjerenje je postupak uspoređivanja istovrsnih fizikalnih veličina. Veličinu koju mjerimo uspoređujemo s istovrsnom fizikalnom veličinom koja je dogovorno određena kao fizikalna jedinica. U postupku mjerenja dobijemo broj koji nam kaže koliko je puta mjerena veličina veća ili manja od odgovarajuće jedinice. Kada zapisujemo rezultate mjerenja ili rezultate zadataka, uz brojčani podatak moramo napisati i mjernu jedinicu.

U fizici koristimo međunarodni sustav jedinica ili SI. U tom sustavu postoji sedam osnovnih veličina i sedam njihovih mjernih jedinica.

Veličina Jedinica Oznaka
Duljina metar m
Masa kilogram kg
Vrijeme sekunda s
Količina tvari mol mol
Temperatura kelvin K
Jakost struje amper A
Jakost svjetlosti kandela Cd

Izvedene jedinice definiramo pomoću osnovnih. Npr. jedinica za brzinu je m/s, jedinica za silu 1 N = kg·m/s2 itd.

Pomoću decimalnih prefiksa možemo dobiti decimalne jedinice, npr. milimetar od prefiksa mili i jedinice metar: 1 mm = 10-3 m ili veće jedinice, npr. kilometar: 1 km = 103 m.

U posebnim područjima fizike dopuštene su i vansustavne jedinice: oC za temperaturu ili elektronvolt (eV) za energiju.