Elektrostatika

Povratak Početna stranica Fizika - državna matura
Komentari Facebook stranica

Obrazovni ishodi

FIZ SŠ B.2.5. Objašnjava elektrostatičke pojave, primjenjuje koncepte i zakone elektrostatike