Električna struja

Povratak Početna stranica Fizika - državna matura
Komentari Facebook stranica

Obrazovni ishodi

FIZ SŠ C.2.7. Primjenjuje zakone elektrodinamike u električnome strujnom krugu