Magnetsko polje

Povratak Početna stranica Fizika - državna matura
Komentari Facebook stranica

Obrazovni ishodi

FIZ SŠ B.3.1. Opisuje svojstva magneta i analizira vezu između električne struje i magnetizma