Upute za rad

Nakon što zadatak riješite, odaberite ili upišite odgovor pa onda kliknite na dugme Provjeri. Ako ste zadatak riješili točno, prijeđite na sljedeći.

Ako rješenje nije točno, klikom na Pomoć dobijete kratke upute ili pitanja. Pokušajte na njih odgovoriti. To bi vam trebalo biti dovoljno za rješavanje zadatka.

Ako zadatak ipak ne uspijete riješiti, klikom na Rješenje dobijete kompletno rješenje zadatka. Ovu mogućnost koristite samo u krajnjem slučaju. Na taj ćete se način moći kvalitetno pripremiti za ispit državne mature iz Fizike. Prerano korištenje ovog dugmeta dugoročno će vam štetiti jer će vas voditi ka stvaranju šablone, a navikavanje na naučena rješenja će vam štetiti kada naiđete na samo malo drugačiji zadatak!

U nekim se zadacima na državnoj maturi traži i postupak pa vam savjetujem rješavanje zadataka na papiru. Kada dođete do rezultata, upišite ga u okvir za odgovor i kliknite na Provjeri.

Kada zapisujete rezultat nemojte zaboraviti navesti odgovarajuću mjernu jedinicu. Ako je rezultat decimalni broj, koristite decimalni zarez.

U nekim je zadacima na kraju polja za unos već upisana jedinica. U tome slučaju upišite samo broj.

Znanstveni zapis broja
Najprije napišemo broj između 1 i 10 i zatim ga pomnožimo sa pripadnom potencijom baze 10, npr. \(9,11\cdot 10^{-31}\). Taj ćemo odgovor zapisivati kao 9,11E-31.

Ako kao rezultat računanja ispred potencije s bazom 10 dobijemo broj s više od dvije decimale, npr. \(1,637\cdot 10^{5}\), u polje za odgovor zapisujemo ga u obliku broja zaokruženog na dva decimalna mjesta i iza njega napišemo slovo E (umjesto baze 10) pa eksponent: 1,64E5.