Ispitni katalog

Osnovni dokument za pripremu ispita je ispitni katalog. Savjetujem vam da ga dobro proučite jer se na ispitu mogu pojaviti samo zadaci iz područja koja su u njemu navedena.

Ispitni katalog za svaku maturu na svojim stranicama objavljuje NCVVO Preuzmite ispitni katalog za maturu 2024.

Ispit

Ispit iz Fizike traje 180 minuta i sastoji se iz dva dijela:

Na ispitu je dopuštena uporaba kalkulatora koji smije imati:

Džepno računalo ne smije imati mogućnost:

Dežurni nastavnik će tip (naziv i oznaku) džepnoga računala koje je pristupnik upotrebljavao tijekom ispita upisati na list koji služi za popisivanje svih džepnih računala koje pristupnici upotrebljavaju.

Primjeri dopuštenih i nedopuštenih kalkulatora.

Na ispitu možete koristiti knjižicu s formulama., koja je sastavni dio ispitnog materijala.