Ispitni katalog

Osnovni dokument za pripremu ispita je ispitni katalog. Savjetujem vam da ga dobro proučite jer se na ispitu mogu pojaviti samo zadaci iz područja koja su u njemu navedena.

Ispitni katalog za svaku maturu na svojim stranicama objavljuje NCVVOIspitni katalog iz Fizike

Ispit

Ispit iz Fizike traje 180 minuta i sastoji se iz dva dijela:

Na ispitu je dopuštena uporaba kalkulatora propisanih karakteristika.

Primjeri dopuštenih i nedopuštenih kalkulatora.

Na ispitu možete koristiti knjižicu s formulama., koja je sastavni dio ispitnog materijala.