Kinematika

Povratak Početna stranica Fizika - državna matura
Komentari Facebook stranica
Kinematika Osnovni pojmovi Položaj Pomak na pravcu Pomak u ravnini Interval i trenutak Brzina Akceleracija Zapis gibanja Jednoliko gibanje Jednoliko ubrzano gibanje Jednoliko usporeno gibanje

Osnovna zadaća kinematike

U kinematici gibanja samo opisujemo, no, ne dajemo odgovor na pitanje što je uzrok konkretnog gibanja. To je zadaća dinamike.

Da bismo neko gibanje mogli opisati, moramo moći:

Ukoliko u svakom trenutku poznajemo položaj, brzinu i akceleraciju tijela, možemo reći da smo gibanje potpuno opisali.