Kinematika

Povratak Početna stranica Fizika - državna matura
Komentari Facebook stranica
Kinematika Osnovni pojmovi Položaj Pomak na pravcu Pomak u ravnini Interval i trenutak Brzina Akceleracija Zapis gibanja Jednoliko gibanje Jednoliko ubrzano gibanje Jednoliko usporeno gibanje

Pomak kod gibanja po pravcu

Promjenu položaja tijela nazivamo pomak.

Pomak je vektorska veličina.

Ako se tijelo giba po pravcu, pomak najčešće označavamo s Δx. Označimo li s xA položaj tijela u početnom trenutku a s xB u konačnom trenutku, tada je iznos vektora pomaka jednak apsolutnoj vrijednosti: Δx = |xB - xA|.

Ako je xA < xB, ispred pomaka dogovorno ćemo staviti predznak minus.

Smjer pomaka je pravac po kojemu se tijelo giba, a orijentacija mu je od početne prema konačnoj točki.

Nedeljko Begović, 16. siječnja 2013, Izrađeno GeoGebrom