Kinematika

Povratak Početna stranica Fizika - državna matura
Komentari Facebook stranica
Kinematika Osnovni pojmovi Položaj Pomak na pravcu Pomak u ravnini Interval i trenutak Brzina Akceleracija Zapis gibanja Jednoliko gibanje Jednoliko ubrzano gibanje Jednoliko usporeno gibanje

Srednja i trenutna brzina

Koristeći ovaj aplet lakše ćete shvatiti pojmove srednja i trenutna brzina.

Kliknite na dugme  >> , da biste dobili uputu što treba napraviti. Nakon što ste napravili ono što se od vas zahtijeva, ponovo kliknite na isto dugme, i tako do kraja. Klikom na dugme  <<  možete se vratiti unatrag. Ako postupak želite ponoviti, kliknite na  |<< .

Na apletu je zadan graf položaja za neko nejednoliko gibanje. Dvije točke na osi t označavaju dva trenutka. Te trenutke možete mijenjati.

Nedeljko Begović, 9. ožujka 2013, Izrađeno GeoGebrom