Kinematika

Povratak Početna stranica Fizika - državna matura
Komentari Facebook stranica
Kinematika Osnovni pojmovi Položaj Pomak na pravcu Pomak u ravnini Interval i trenutak Brzina Akceleracija Zapis gibanja Jednoliko gibanje Jednoliko ubrzano gibanje Jednoliko usporeno gibanje

Interval vremena i trenutak

Graf koji prikazuje položaj tijela koje se giba u ovisnosti o vremenu nazivamo graf položaja ili (x, t) graf.

Nedeljko Begović, 16. siječnja 2013, Izrađeno GeoGebrom

Na os t unosimo vrijeme. Točke na toj osi označavaju pojedine vremenske trenutke.

Razlika između dva trenutka je interval vremena i na apletu je označena crvenom bojom na osi t: Δt = t2 - t1.

Na apletu možemo odrediti i pomak tijela. Ako s x1 označimo položaj u trenutku t1, a s x2 položaj u trenutku t2, onda je pomak Δx = x2 - x1. Pomak je također označen crvenom bojom, ali na osi y. Crveno označene točke na osi t (vremenski trenuci) možete pomicati i tako mijenjati interval vremena između njih, a također možete vidjeti kako se mijenja i pripadni pomak.