Kinematika

Povratak Početna stranica Fizika - državna matura
Komentari Facebook stranica
Kinematika Osnovni pojmovi Položaj Pomak na pravcu Pomak u ravnini Interval i trenutak Brzina Akceleracija Zapis gibanja Jednoliko gibanje Jednoliko ubrzano gibanje Jednoliko usporeno gibanje

Pomak kod gibanja u ravnini

Ako se tijelo giba u ravnini, pomak određujemo kao razliku vektora položaja za konačnu i početnu točku.

Vektor pomaka (crvena boja) jednak je: $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OA}$

Nedeljko Begović, 16. siječnja 2013, Izrađeno GeoGebrom

Pomičite točke A i B da biste vidjeli kako se mijenja vektor pomaka.