Razvoj fizičkih koncepata pomoću istraživanja prirodnih pojava

(prilog online nastavi fizike u osnovnim školama)

Ishod FIZ OŠ D.7.6.

Povezuje rad s energijom tijela i analizira pretvorbe energije.

Razrada ishoda
Odgojno-obrazovni ishodi na razini ostvarenosti "dobar" na kraju razreda

Pretvorba energije iz jednog oblika u drugi

Različite pojave u prirodi, poput gravitacijskih, elektromagnetskih, nuklearnih ili onih unutar jezgre moguće je opisati velikim brojem točnih zakona. Bez obzira na različitost prirodnih pojava, sve se one podvrgavaju nekim općim principima, odnosno zakonima. Jedan od tih općih principa je i princip očuvanja. Princip očuvanja vrijedi za električni naboj, količinu gibanja, energiju itd.

Bilo koji zakon očuvanja možemo jednostavno opisati:

Postoji jedan broj, točnije fizička veličina, koju je u nekom trenutku moguće izračunati i ta će veličina u bilo kojem sljedećem trenutku imati istu vrijednost, bez obzira kakvi su se jednostavni ili složeni procesi s tom veličinom u međuvremenu događali.

Koncept energije je jedan od najvažnijih koncepata u fizici. Iako je teško formulirati što je energija, mi ju u fizici uspješno koristimo za rješavanje mnogih problema. Ne koristimo ju samo u fizici, nego u svim prirodnim znanostima. Svako tijelo ima neki oblik ili vrstu energije. Postoje različite vrste i oblici energije: kemijska energija, energija vjetra, vode, plime i oseke, geotermalna energija (toplinska energija u unutrašnjosti Zemlje), energija Sunca itd.

U mehanici energija postoji u dva oblika, kao kinetička i kao potencijalna energija.

Energiju karakteriziraju pretvorbe iz jednog oblika u drugi.
Da bismo koncept energije mogli koristiti, moramo usvojiti i znati primijeniti sljedeće činjenice:

Radionice

Kroz radionice sudionici skupa moći će ostvariti ciljeve skupa:

Radionice su zamišljene tako da budu prilagodljive online izvođenju nastave. Svi će materijali biti dostupni online kao cjelina, ali postoji mogućnost da se preuzmu samo interaktivni apleti pa na osnovu njih nastavnik može stvarati neki drugi kontekst ili postavljati neka druga pitanja.

Struktura radionica prilagođena je znanstvenoj metodi.

  1. Promatranje pretvorbe energije za odabrani primjer
  2. Postavljanje hipoteze
  3. Prikupljanje podataka pomoću virtualnog pokusa
  4. Analiza podataka
  5. Rezultat (i njegov prikaz)
  6. Usporedba rezultata sa hipotezom.