Pretvorba gravitacijske potencijalne energije

Pretvorba gravitacijske energije u kinetičku energiju

Automobil-igračka spušta se niz strminu i dolazi na horizontalnu cestu po kojoj se giba bez trenja.


1. Opišite pretvorbe energije.
2. Kolika se brzinom automobil giba po horizontalnoj cesti?
3. Kolika je kinetička energija automobila na horizontalnoj cesti?
4. Je li u ovom primjeru mehanička energija očuvana?

Skijašica na snježnoj stazi

Skijašica se iz stanja mirovanja spušta niz stazu koja prelazi u uzbrdicu. Masa skijašice je \(60\,\textrm{kg}.\)

5. Opišite pretvorbe energije.
6. Kolika je kinetička energija skijašice u položaju B?
7. Kolika je kinetička energija skijašice u položaju C?
8. Je li u ovom primjeru mehanička energija očuvana?

Energija njihala

Kuglicu ovješenu na nerastezljivu nit otklonimo iz ravnotežnog položaja i ispustimo ju.

9. Opišite pretvorbe energije.
10. Kako se mijenja kinetička energija pri gibanju kuglice A-B-C?
11. Kako se mijenja potencijalna energija pri gibanju kuglice A-B-C?
12. U kojem je položaju/položajima gravitacijska energija najveća, a u kojem najmanja?
13. U kojem je položaju/položajima kinetička energija najveća, a u kojem najmanja?
14. Je li u ovom primjeru mehanička energija očuvana?