Impuls sile i količina gibanja

Ponekad nije važno samo koliko iznosi sila koja djeluje na tijelo, nego i koliko dugo djeluje. Tako dolazimo do fizičke veličine impuls sile. S ovom je veličinom povezana količina gibanja. Ona ovisi o masi tijela i brzini kojom se tijelo giba.

Do ovih se veličina najlakše dolazi pomoću drugog Newtonovog zakona, koji se može zapisati u obliku: \[F = m\,a.\] U kinematici ste naučili da je akceleracija jednaka promjeni brzine u jedinici vremena: \[a=\frac{\Delta v}{\Delta t}\] Ako to uvrstimo u drugi Newtonov zakon, dobivamo: \[F=m\frac{\Delta v}{\Delta t}\] Riješimo se razlomka: \[F\Delta t=m\Delta v\]

Na lijevoj je strani ove jednadžbe umnožak sile i intervala vremena u kojemu je sila djelovala. To je impuls sile. Na desnoj je strani umnožak mase tijela i promjene brzine koju je tijelo dobilo zbog djelovanja sile, odnosno, promjena količine gibanja: \[m\Delta v=mv_{2}-mv_{1}.\] Umnožak mase tijela i brzine kojom se ono giba nazivamo količina gibanja.

Zadaci

U apletu je prikazano gibanje automobila-igračke.