Obrazovanje

Povratak Početna stranica
Komentari Facebook stranica
Obrazovanje #plan21 #tocka7 NOK NOK i Fizika Izborna nastava

Izborna nastava

Prema važećem nastavnom planu, objavljenom na stranicama MZOSa, učenici 2., 3. i 4. razreda općih gimnazija imaju tri sata izborne nastave, što je suprotno nastavnom planu za opće gimnazije, prema kojemu trebaju imati dva sata.

Slično je i za jezične gimnazije (3. i 4. razred), prirodoslovno matematičke i prirodoslvne gimnazije.

Kako je to moguće? Jednostavno, kukulele MZOS stavio je Vjeronauk u obvezni dio, a sadašnji MZOS to ne mijenja! Mislim da bi ovdje bilo posla za dječju pravobraniteljicu.

HBK trubi, a ministar Jovanović to ne razumije, a izgleda ni predsjednik Josipović, kako je Vjeronauk diskriminiran. Koje licemjerje! Upravo je on u povlaštenom položaju!

U mojoj školi, a vjerujem da je tako i kod ostalih, Vjeronauk je ubačen u redovni raspored, a svi ostali izborni predmeti su prva dva sata (ako učenici imaju nastavu poslije podne), odnosno, posljednja dva sata ako nastavu imaju prije podne.