Zadaci za provjeru znanja

Znanje o jednoliko ubrzanom i jednoliko usporenom gibanju možete provjeriti rješavanjem nekoliko zadataka.

Upute za rad

Simulaciju pokrećete klikom na Pokreni. Ako ju želite ponovno pokrenuti, kliknite na Osvježi i zatim na Pokreni.
Ukoliko trebate riješiti zadatak s ponuđenim odgovorima, odaberite odgovor i kliknite na Provjeri. Ako se od vas traži rezultat nekog računanja, upišite ga u okvir za odgovor i kliknite na Provjeri
Za prijelaz na sljedeći zadatak, kliknite na Sljedeći zadatak, odnosno Prethodni zadatak za povratak.
Pomjeranjem bijelo obojenog kružića na osi t možete odrediti, ovisno o zadatku, položaj ili brzinu automobila u nekom trenutku.
Ukoliko kao rezultat računanja dobijete decimalni broj s više od dvije decimale, zaokružite ga na dvije. Decimalni separator je zarez.

Aktivnosti

Simulacija gibanja dječjeg automobila.