Matematička i eksperimentalna znanja i vještine u fizici

Povratak Početna stranica Fizika - državna matura
Komentari Facebook stranica
Mat-eksp znanja Međunarodni sustav jedinica Zapis broja Sigurne znamenke Dekadski prefiksi Mjerenje

Uvod

Ponovit ćemo uvodne pojmove iz fizike, kao što su fizikalne veličine i njihove mjerne jedinice, zapisivanje brojeva u obliku potencija s bazom 10, pojmove eksperimenta i mjerenja fizikalnih veličina, te obrade rezultata mjerenja. Također ćemo ponoviti kako međusobnu ovisnost fizikalnih veličina možemo prikazati tablično, grafički i algebarski.

Prisjetit ćemo se i nekih matematičkih znanja i vještina koje su nam u fizici neophodne.