Složena gibanja

Povratak Početna stranica
Komentari Facebook stranica
Animacije
Geogebra appleti Općenito o gibanju Osnovni pojmovi o gibanju Gibanje - zadatak Jednoliko gibanje Jednoliko promjenjivo gibanje Modeliranje gibanja Horizontalni hitac Nastanak vala Jednadžba vala Zbrajanje valova Kontrakcija duljine i dilatacija vremena

Horizontalni hitac

To je složeno gibanje kod kojega tijelo bacimo u horizontalnom smjeru nekom početnom brzinom v0.

Horizontalni hitac sastoji se od jednolikog gibanja u smjeru osi x:  \(x=v_{0}t\) i slobodnog pada u suprotnom smjeru osi y:  \(y=h-\frac{g}{2}t^{2}\)

Ovdje je s h označena visina sa koje je tijelo bačeno.

Jednadžbu staze dobijemo ako eliminiramo vrijeme, t:\[y=h-\frac{g}{2v_{0}^{2}}x^{2}\]

Radi se o paraboli, kojoj je vrh u točki iz koje je tijelo izbačeno, a nultočka predstavlja domet horizontalnog hica i njega označavamo s d.

Domet je jednak: \[d=v_{0}t_{p}\]

Ovdje tp označava vrijeme potrebno tijelu da padne, a dobijemo ga ako u drugu jednadžbu uvrstimo y = 0: \[t=\sqrt{\frac{2h}{g}}\]

Prema tome, za domet možemo napisati: \[d=v_{0}\sqrt{\frac{2h}{g}}\]

Animacija

Prvo se upoznajte sa značenjem pojedinih dugmadi. Postavite pokazivač miša na pojedino dugme i dobit ćete kratki opis.

Klizač obojan crvenom bojom predstavlja vrijeme. Pomjerajte klizač kako biste se u to uvjerili. Ispod njega možete vidjeti i proteklo vrijeme.

Sljedeća dva podatka predstavljaju x i y koordinatu tijela u određenom trenutku.

Plavo obojenim klizačima određujete poćetnu brzinu i visinu sa koje izbacujemo tijelo.

Kontrolnim okvirima ukjlučujemo i isključujemo prikaz:

Nedeljko Begović, kreirano programom GeoGebra

Ovo je Java aplet izrađen GeoGebrom sa www.geogebra.org. Čini se da nemate instaliranu Javu. Molimo instalirajte je sa www.java.com.
Upravljanje animacijom  

Zadaci

  1. Potvrdite potvrdni okvir tijelo, a ostali okviri neka budu isključeni. Početnu brzinu postavite na 5 m/s a visinu na 30 m. Kliknite na dugme za pokretanje animacije. To je bio primjer horizontalnog hica.
  2. Kliknite na dugme Početak kako biste animaciju vratili na početak. Potvrdite potvrdni okvir staza i pokrenite animaciju. Sada vidite i kako izgleda staza kod horizontalnog hica.
  3. Vratite animaciju na početak i potvrdite potvrdni okvir x-komponenta kako biste vidjeli komponentu gibanja u horizontalnom smjeru. Što primjećujete?
  4. Vratite animaciju na početak i potvrdite i potvrdni okvir y-komponenta kako biste vidjeli komponentu gibanja u vertikalnom smjeru. Što primjećujete?
  5. Izaberite neku visinu, npr. h = 20 m. Mijenjajte početnu brzinu i pokrenite animaciju. Kako ovisi domet o početnoj brzini? Da li ovisi vrijeme za koje će tijelo pasti o početnoj brzini?
  6. Izaberite neku početnu brzinu, npr. v0=8 m/s i pokrenite animaciju. Zabilježite domet. Vratite animaciju na početak i postavite četiri puta veću visinu, te ponovo pokrenite animaciju. Kako ovisi domet o visini s koje je tijelo bačeno? Kako ovisi vrijeme za koje će tijelo pasti na zemlju o visini s koje je bačeno?