Optika

Povratak Početna stranica Fizika - državna matura
Komentari Facebook stranica

Obrazovni ishodi

Primijeniti zakone geometrijske optike

Primijeniti zakone valne optike