Mehanika fluida

Povratak Početna stranica Fizika - državna matura
Komentari Facebook stranica

Obrazovni ishodi

Primijeniti osnovne pojmove i zakone mehanike fluida

Ovaj obrazovni ishod podrazumijeva: