Dinamika

Povratak Početna stranica Fizika - državna matura
Komentari Facebook stranica

Obrazovni ishodi

Primijeniti I., II. i III. Newtonov zakon.